Dokumentasjon nedlastnings-API-et versjon 2

Java-versjon

Endringer i versjon 3 av nedlastingsApi